geri
 
 Özel Sektör Şirketler  Kamu Kurumları  İlk, Orta Öğretim & Liseler
           
 Üniversiteler & Eğitim
 Kurumları
 STK'lar  Danışmanlık Firmalarında


 

KAMU KURUMLARINDA MENTORLUK PROGRAMLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, organizasyonlar için eleman devir maliyetlerini azaltmak ve çalışanların verimliliğini maksimize etmek her zamankinden daha çok gerekiyor. Stratejik olarak, insan kaynağınız için çekici gelen, geliştiren, lider yetiştirme, oryantasyon ve tutundurmayı sağlayan sağlam bir mentorluk programı, Kurumunuzun yetenek yönetimi stratejinizin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için önemli bir uygulama parametresi olabilir.

Eğer, çalışanlarınızın yeteneklerinin geliştirmek için güçlü ve etkili bir yol arıyorsanız, kurum içi iletişim, öğrenme iklimini ve çalışanlarınızın rollerinde gelişimini destekleyen ve liderlik becerilerini güçlendirecek bir mentorluk öğrenme modeli ve uygulamasını kurum içinde yapılandırmayı düşünmeye başlayabilirsiniz. Mentorluk programları sayesinde mentiler, kendi bireysel kariyer ihtiyaçları için tam zamanında destek alarak becerilerini geliştirirler. Bu öğrenme ilişkisi, gelişim desteği ve öğrenme kaynakları, çalışanlarınızın, günlerce uzun saatler süren geleneksel sınıf eğitimlerine katılmak zorunda kalmadan, işlerinde üretken kalmalarını sağlar.

Genelde pahalı ve zaman alıcı geleneksel eğitim programlarının aksine, karma öğrenme modelinin en önemli bileşenlerini taşıyan mentorluk programları, çalışanlarınızın katılımını ve gelişimini hızlandırmak için maliyet-etkin bir alternatif sağlayabilir. Mentorluk uygulamaları, sadece geleneksel eğitim politikalarına maliyet etkin bir alternatif model getirmenin ötesinde, kurum genelinde bilgi paylaşımı, iletişim, liderlik gelişimi, beceri geliştirme ve çalışanların katılımını teşvik etmek, oryantasyon, motivasyon, aidiyet, tutundurma boyutunda önemli katkıları beraberinde getirmektedir.

Öğrenme Ortağı, faklı sektörlerde faaliyet gösteren Kamu kurum ve kuruluşlarının öncelikli hedeflerine uygun olabilecek mentorluk modelleri ( Birebir Geleneksel Mentorluk Programları, Grup Mentorluk Programları, E- Mentorluk Programları, Eş Düzey Mentorluk Programları ) arasından, Kurum yetkilileriyle birlikte oluşturulacak Kurum içi mentorluk programları dahilinde, aşağıdaki alanlarda size yardımcı olabilir:

Çalışanlar için Mesleki bilgi ve beceri gelişimini desteklemek,

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme, gelişim / aksiyon planları,

Kurum kilit fonksiyonlarında ki görevler ve çalışanların gelişimine yönelik öğrenme programları oluşturmak,

Kurum kilit fonksiyonlarında ki çalışanların gelişimine yönelik öğrenme liderleri yetiştirmek,

Yöneticilik Becerileri ve liderlik gelişimini desteklemek,

Kurum içinde çeşitli gelişim programlarının desteklenmesi,

Yeni işe başlayanların oryantasyonu, tutundurma desteği,

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme,

Kurumsal Yeniden yapılanma süreçlerini desteklemek,

Mentorluk programlarıyla;

Kurum içinde iletişim, etkileşim ve işbirliğini arttırarak, verimliliği yükseltmek,

Kurum ikliminin, öğrenen organizasyon olabilmeyi destekleyecek yönde geliştirilmesi,

Yeni kuşak çalışanların özellikleri, ihtiyaç beklentilerini anlamaya odaklı bir ortam tesis ederek, potansiyel lider adaylarını tutundurmak ve gelişimine destek olmak,

Kurum içinde süreklilik arz eden bir eğitim, öğrenme ve gelişim aracı olmasını sağlamak

Mevcut tecrübeli yöneticilerin bilgi birikimlerini ve kurum kültürünü gönüllülük esasına dayalı olarak yeni nesil yönetici ve yönetici adaylarına aktarmalarına destek olmak

Kendini ve ekibini geliştiren, sonuç odaklı, bağlılığı yüksek liderler yetiştirerek güçlü yönetim kadrosunun devamlılığını sağlamak amaçlanmaktadır.

Buna ek olarak, Öğrenme Ortağı, özellikle Kamu Kurumları için aşağıda belirtilen gelişim alanlarında yürütülecek çalışmalarda, Öğrenme çemberleri uygulamalarının (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, E-Mentorluk programları ile desteklenebilen Grup Mentorluk programlarının) oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasına yardımcı olarak, hedeflenen gelişim düzeyi ve sonuçlara ulaşmanıza destek olabilir.

Kamu Kurumlarında “Öğrenme Çemberleri” modeline ilişkin örnek konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Kilit Fonksiyon ve Görevlerde çalışanların eğitimi ve gelişimi için öğrenme çemberleri,

Kurum içi “Öğrenme Ortağı/ Mentor” yetiştirme Öğrenme Çemberleri,

Kurum içi “Öğrenme Liderleri” yetiştirme Öğrenme Çemberleri,

“Yeni Yöneticiler için gelişim destek” Öğrenme Çemberleri,

Kurum içi Değişim Yönetimi ve Değişim Liderleri/ Ekibi yetiştirme amaçlı Öğrenme Çemberleri

Örnek Uygulamalar

Öğrenme Ortağı, süreç boyunca sizle işbirliği dahilinde beraber hareket ederek, kurumunuza özel yaşayan bir mentorluk programının sürdürülebilirliği için gerekli mekanizmaların oluşturulmasına ve deneyimin yaşanmasına eşlik eder. Organizasyonunuzda, Kurumsal bir mentorluk programı başlatmak için şu an çok uygun ve doğru bir zaman olabilir. Eğer, bu konuyu düşünmeye başladıysanız, aklınızdaki soru işaretlerinizin netleşmesi ve şekillenmesi için Öğrenme Ortağın’dan ihtiyacınız olan desteği alabilirsiniz.
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak