geri
 
 Özel Sektör Şirketler  Kamu Kurumları  İlk, Orta Öğretim & Liseler
           
 Üniversiteler & Eğitim
 Kurumları
 STK'lar  Danışmanlık Firmalarında


 

KURUMLAR İÇİN MENTORLUK PROGRAMLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme ve gelişim kültürüne öncelik veren kuruluşlar kendi çalışanlarının katılımı, gelişimi, motivasyonu ve memnuniyeti için gerekli adımları atmakta tereddüt etmez. Günümüzün rekabetçi iş ortamında, organizasyonlar için kaliteli hizmet sunmak açısından, eleman devir maliyetlerini azaltmak ve çalışanların verimliliğini maksimize etmek her zamankinden daha çok gerekiyor.

Her organizasyon, çalışanlarının gelişimini sağlamak için özgün hedefler ve yetkinlikler üzerinde odaklanabiliyor. Öğrenme Ortağı hedeflerinize odaklı bir yaklaşımla size özel mentorluk çözümleri ile kuruluşunuzun özgün ihtiyaçlarına, liderlik, yetkinlik geliştirme ve yetenek havuzunu vb birçok farklı alanda destek olabilir.

Bu programlardan birini veya daha fazlasını kullanarak, uygun bir öğrenme iklimi ve ortamı tesis ederek, organizasyonunuzun top yekün potansiyeline ulaşabilmesini sağlayacak şekilde çalışanlarınızı bireysel gelişim ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için güçlendirebilirsiniz.

Öğrenme Ortağı, faklı sektörlerden farklı kurum ve kuruluşlar için;
 
  Özel Sektör Firmaları

Eğitim Kurumları, Kuruluşları

Üniversiteler

Kamu sektörü ve devlet kuruluşları

Hayır Kurumları, Kar Amacı Gütmeyen Soysal Kuruluşlar (Vakıf ve dernekler)

Savunma Sanayi

Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Şirketler

Meslek Odaları

Danışmanlık Firmaları

Diğer…

belirlenecek stratejik hedeflere uygun olabilecek mentorluk programlarını kullanarak;
 
 

Birebir Geleneksel Mentorluk Programları

Grup Mentorluk Programları

E- Mentorluk Programları

Eş Düzey Mentorluk Programları
 

Birlikte oluşturulacak program modeli dahilinde, aşağıdaki konularda size yardımcı olabilir:
 


Başlangıç ve Oryantasyon: Çalışanların kurum içinde kariyer yoluna devam etmesini ve gelişimini hızlandırmak,

Mesleki bilgi ve beceri gelişimini desteklemek,

Liderlik Gelişimi; Lierlik becerilerinin gelişimine yardımcı olmak,

İletişim ve ilişki Yönetimi,

Bilgi Geliştirme ve Bilgi Paylaşımı,

Etkili Öğrenme Ortamları ve İklimin oluşturulması/ geliştirilmesi,

Katma değer performans ve verimlilik geliştirme,

Yöneticilerin değişen rolleri, ( Talimat ve kontrol’den gelişim ve desteğe doğru)

Değişen Koşullarda bireylerin destek ve gelişim ihtiyaçları,

Kariyer ve Yedekleme Planı; Geleceğin potansiyel yöneticilerini yetiştirmek,

Yetenek Programları; Yetenek, potansiyel ve kapasite geliştirme,

Yansıtma Deneyimi; Gelecek için etkin öğrenmeyi sağlamak,

Kariyer Gelişimi; Yetenek ve potansiyelin belirlenmesi ve desteklenmesi,

İşbaşında Öğrenmeyi Desteklemek; optimal öğrenme ve performansı teşvik etmek,

Farklılık Programları; Kültürel ve sosyal farklılıklara saygı duymak ve değer vermek,

İşten Çıkarma Desteği; Bireylerin değişikliklere adapte olmalarına yardımcı olmak,

İşyerinde değişim dönemlerini desteklemek, oryantasyon ve adaptasyonu hızlandırmak

Stres yönetimine destek,

Yaratıcılık ve yenilikleri teşvik eden ortamı yaratmak, iklim ve davranışları geliştirmek,

Problem çözme becerileri geliştirme,

Stratejik karar verme becerileri geliştirme,

Eğitim kurumlarında öğrenci, bursiyer ve mezunlara öğrenme ilişkisi desteği,

Eğitim kurumlarında öğretim üyeleri ve personelinde eğitim ve akademik kariyerlerini geliştirmek,

Gençler için doğru bilgi, örneklere, kaynaklara ve ilişki ağlarına erişim, yönlendirme,

Teknik çalışmalar için plan geliştirmek, ilişki desteği,

Vatandaşlık ve Bireysel Gelişim,

Davranış ve tutum değişimi,

Geniş katılım ve kültürel çeşitlilikler,

Gençlerin gelişim ve olgunlaşma sürecinde,

Ailelerini destekleyen, güçlendiren ebeveynler,

Sosyal Sorumluluk Projeleri,

Herhangi bir geçiş / değişim sürecinden geçen bireyler, gruplar için…

Örnek Uygulamalar

Organizasyonunuzda, Kurumsal bir mentorluk programı başlatmak şu an çok uygun ve doğru bir zaman olabilir. Eğer, bu konuyu düşünmeye başladıysanız, aklınızdaki soru işaretlerinizin netleşmesi ve şekillenmesi için Öğrenme Ortağın’dan ihtiyacınız olan desteği alabilirsiniz.

Mentorluk Programları ile ilgili bilgi veya görüşme talebi için
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak