geri
 
 İşe Alım / Oryantasyon  Yeni Nesil / Tutundurma  Beceri Gelişimi /
 Çalışan Verimliliği
           
 Yetenek Yönetimi /
 Liderlik Geliştirme
 Değişim & Bilgi Yönetimi  Kurumsal Sosyal
 Sorumluluk


 

ŞİRKETLERE ÖZEL MENTORLUK PROGRAMLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme ve gelişim kültürüne öncelik veren kuruluşlar kendi çalışanlarının katılımı, gelişimi, motivasyonu ve memnuniyeti için gerekli adımları atmakta tereddüt etmez. Günümüzün rekabetçi iş ortamında, organizasyonlar için eleman devir maliyetlerini azaltmak ve çalışanların verimliliğini maksimize etmek her zamankinden daha çok gerekiyor.

Stratejik olarak, insan kaynağınız için çekici gelen, geliştiren, yeni nesil çalışanları sürece dahil edebilen, kurum içi iletişim, etkileşim ve işbirliğini güçlendiren, lider yetiştirme, oryantasyon ve tutundurmayı sağlayan sağlam bir mentorluk programı, Kurumunuzun değişime ayak uydurabilen öğrenen bir organizasyon haline dönüşmesi yolunda, eğitim, gelişim, yetenek yönetimi stratejinizin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için önemli bir uygulama parametresi olabilir. Detaylar için...
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak