geri
 
SİZE ÖZEL MENTORLUK PROGRAMI TASARLAMAK

Yazdırmak için tıklayın!

Eğer, Kurumunuzda ilk defa bir mentorluk programı oluşturmak istiyorsanız ya da, yeni bir mentorluk programını doğru bir şekilde başlatmak veya mevcut devam eden mentorluk programınızı geliştirmek veya iyileştirmek için hazır hissediyorsanız, Öğrenme Ortağı, size destek olabilir.

Öğrenme Ortağı, aşağıda belirtilen faklı sektörlerden, farklı kurum ve kuruluşlar için;
 
 

Özel Sektör Firmaları

Eğitim Kurumları, Kuruluşları

Üniversiteler

Kamu sektörü ve devlet kuruluşları

Hayır Kurumları, Kar Amacı Gütmeyen Soysal Kuruluşlar (Vakıf ve dernekler)

Savunma Sanayi

Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Şirketler

Meslek Odaları

Danışmanlık Firmaları

Diğer….

Kurumun öncelikli stratejik hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarımı çerçevesinde, aşağıdaki mentorluk modellerinden biri veya birden fazlası kullanılarak;
 
  Birebir Geleneksel Mentorluk Programları

Grup Mentorluk Programları

E- Mentorluk Programları

Eş Düzey Mentorluk Programları

Kurum yetkililerinizle birlikte oluşturulacak program kurgusu ve uygulama planı dahilinde, aşağıda belirtilen çeşitli alanlarda size katkıda bulunabilir:
 
  Yeni işe başlayanların oryantasyonu, tutundurma,

Yeni nesil genç çalışanları sürece dahil ederek gelişim, yaratıcılık ve verimliliği arttırmak

Mesleki bilgi ve beceri gelişimini desteklemek,

Kurum içinde gelişim programlarının desteklenmesi,

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme, gelişim / aksiyon planları,

Çalışanların kurum içinde kariyer yoluna devam etmesini ve gelişimini hızlandırmak,

Kurum içinde Liderlik becerilerinin gelişimine yardımcı olmak,

Kurum içi öğrenme liderlerinin yetiştirilmesi, öğrenmeyi destekleyen ortamlar ve iklimin geliştirilmesi,

Yöneticilerin değişen rolleri, gelişim alanları ve becerilerini desteklemek

Yetenek Programları; Yetenek, potansiyel ve kapasite geliştirme,

İşbaşında Öğrenmeyi desteklemek; optimal öğrenme ve performansı teşvik etmek,

İşyerinde değişim dönemlerini desteklemek, oryantasyon ve adaptasyonu hızlandırmak

Önemli iş değişiklikleri, uluslararası görevlendirmeleri desteklemek,

Kurumda yeniden yapılanma süreçleri ve Kurumsal Sosyal sorumluluk projeleri

Gençlere yönelik ilişki desteği, farkındalık ve kariyer odaklı öğrenme İlişkileri…
 
Mentorluk programlarıyla;
 
  Kurum içinde iletişim, etkileşim ve işbirliğini arttırarak, verimliliği yükseltmek,

Kurum ikliminin, öğrenen organizasyon olabilmeyi destekleyecek yönde geliştirilmesi,

Yeni kuşak çalışanların özellikleri, ihtiyaç beklentilerini anlamaya odaklı bir ortam tesis ederek, potansiyel lider adaylarını tutundurmak ve gelişimine destek olmak,

Kurum içinde süreklilik arz eden bir eğitim, öğrenme ve gelişim aracı olmasını sağlamak

Mevcut tecrübeli yöneticilerin bilgi birikimlerini ve kurum kültürünü gönüllülük esasına dayalı olarak yeni nesil yönetici ve yönetici adaylarına aktarmalarına destek olmak

Kendini ve ekibini geliştiren, sonuç odaklı, bağlılığı yüksek liderler yetiştirerek güçlü yönetim kadrosunun devamlılığını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bir Mentorluk Programı başlatmak için; Mentorluk programı için kuruluşunuzun hazırlık düzeyini değerlendirdikten sonra, fayda/ maliyet analizi ve ihtiyaçlarınıza uygun mentorluk sürecini uygulamak için bir eylem planı hazırlamanıza yardımcı olarak, uygulama aşamaları boyunca öneriler sunarak destekleyebiliriz.

Mevcut Mentorluk Programınızı geliştirmek için; Ölçülebilir iş hedefleri ile çalışanlarınıza ilişkin kariyer geliştirme sonuçlarınızı arttırmak için mevcut mentorluk programınızı geliştirmeye destek olmak için Öğrenme Ortağı, sizine işbirliği içinde çalışabilir. Eğer, çalışanların tutundurulması, yetenek havuzunuzu güçlendirmek, ya da örgüt içinde iletişim, dostluk ve birlikte gelişme duygusu geliştirmek isterseniz, Öğrenme Ortağı size çözüm için yardımcı olabilir.

Mentorluk Programının hedeflerini, programın başarısını değerlendirmek için ölçütleri belirlemek ve mentorluk programınıza ilişkin potansiyel zorluklarınızın üstesinden gelmek için eylem planları geliştirmek için Öğrenme Ortağı’nızın deneyiminden faydalanabilirsiniz. Kuruluşunuz için mentorluk sürecinin etkili bir şekilde uygulanmasında, Öğrenme Ortağı’nın desteğini alarak, mentorluk programınızın organizasyonun en değerli kaynakları olan çalışanlarınızın, bilgi, deneyim, para, zaman gibi faktörleri en iyi şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Mentorluk programının uygulamasını takiben, hedeflediğiniz sonuçlara ne kadar ulaşabildiğinizi, başarılı uygulamalar ve zorlanılan alanları analiz ederek program/süreç gelişim eylem planı oluşturmak, programın diğer yetenek yönetimi sistemleri ve araçlarına entegre işlemekte ve destekler olduğundan emin olmak için Öğrenme Ortağınız’dan değerlendirme ve süreç takip desteği alabilirsiniz.

Mentorluk Programları ile ilgili bilgi veya görüşme talebi için

 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak