Mentorluk  Eğitimler  Danışmanlık
           
 Kariyer Yolculuğum  Öğrenme Çemberleri  Kurumsal Sosyal  Sorumluluk


 

ÖĞRENME ÇEMBERLERİ

Yazdırmak için tıklayın!

Nedir?
Bir veya iki Mentor, benzer rollerde, eşit seviyede ve benzer zorluklar, gelişim, ihtiyaç ve destek alanlarına sahip olan 5-7 menti den oluşan öğrenen grubu. Mentorluk ve koçluk ilişkilerinin bir çoğunu bir araya getirebilen, düzenli olarak toplanan mentor/ mentorlar (öğrenme ortağı) ve grup üyeleri mentilerden (öğrenenler) oluşan, süresi üzerinde anlaşılmış güçlü bir gelişim ilişkisi ve öğrenme deneyimidir.

Kimler içindir?
Bir veya iki Mentor, benzer rollerde, eşit seviyede ve benzer zorluklar, gelişim, ihtiyaç ve destek alanlarına sahip olan 5-7 menti den oluşan öğrenen grubu. Mentorluk ve koçluk ilişkilerinin bir çoğunu bir araya getirebilen, düzenli olarak toplanan mentor/ mentorlar (öğrenme ortağı) ve grup üyeleri mentilerden (öğrenenler) oluşan, süresi üzerinde anlaşılmış güçlü bir gelişim ilişkisi ve öğrenme deneyimidir.

Ne işe yarar?
Kurumsal ve bireysel çember uygulamalarında herhangi unvan ve görev grubundan kendini geliştirmeye istekli olan gönüllü öğrenenlerden oluşabilir. Öğrenme Çemberlerinde grup üyeleri, zaman zaman hem menti, hem de mentor rolünde ilişkide beceri, davranış ve öğrenmeyi deneyimleyebilir.

Amaç; ortak gelişim, ihtiyaç ve destek alanlarında bir araya gelen bir grup öğrenenin; önemli ve bağlantılı öğrenme amaçları belirlemeleri ve bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan güveni oluşturmak, ilgili bilgi ve becerileri öğrenerek, mesleki çalışmalarında/ yaşamda faaliyet ve ilişkilerinde uygulamaya geçirmelerine yardımcı olacak ortam sağlamaktır.

Bir öğrenme modeli olarak, yüksek verimlilik sağlayabilir.

Öğrenme ilişkisinde “bir eşleşmeden, çoklu öğrenmeye” ve “bir öğrenme ortağından, birçok öğrenen ve öğrenme ortağına”, dönüşen bir kurgu içermesi.

Öğrenme grupların sinerjisi ve aklı; hem süreçten, hem mentor’lardan, hem de diğer grup üyelerinin birbirlerinden öğrenmelerine imkan sağlaması.

Grup üyelerinin bireysel ve grup hedefleri, görüşmeler ve görüşmelerin arasında uygulama ve yansıtma deneyimi imkanı.

Görüşmelerde planlanmış ve esnek konular - önemli konular için yapılandırılmış bir ortam sağlaması.

Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Mentorlar, görev alanları ve mesleki gelişim alanlarında ilerlemek isteyen mentilere, bu yolculukta öğrenme ortağı olarak eşlik ederek, onları destekleyebilir,

Yeri geldiğinde kendi deneyimlerini paylaşarak, yeri geldiğinde rehberlik, koçluk ve kolaylaştırıcılık yaparak, farklı seçeneklere bakabilmesini sağlayabilir,

Farklı kaynaklardan ve ilişki ağlarından faydalanma konusunda yönlendirme yapabilir,

Grup üyelerinin kendini tanıma (güçlü yönler, öncelikli gelişim alanları dahilinde), amaç belirleme, hedefler oluşturarak, görüşmeler arasında uygulama ve takip eden görüşmede, yaşanılan deneyimin her bir öğrenen için diğer grup üyelerinden yansıtma, geribildirim ve destek fırsatı sağlayabilir.

Geribildirim, cesaretlendirme ile grup üyesi öğrenenlerin bireysel gelişimi, çalışma yaşamı ve seçimlerine yönelik önemli bir farkındalık sağlayabilir,

İlişki yönetim deneyimi ve öğrenme desteği sağlayabilir.

Nasıl Çalışır?

Öğrenme çemberleri için grup üyeleri süreç, rol sorumluluklar, kullanılacak beceriler ve yöntemlere ilişkin bir eğitim alırlar.

Öğrenme çemberleri; Menti (öğrenen) rolündeki grup üyelerinden oluşan bir grup, mentor rolünde ki alanda deneyimli birden fazla Kolaylaştırıcı (Öğrenme Ortağı) ile eşleşerek, grup oluşturulur.

Öğrenme çemberi Grup üyelerinin anlaşma, tanışma, program kuralları ve uygulama esasları üzerinden geçerek, bireysel amaç ve hedeflerini belirler.

Program tasarımı dahilinde, belirlenen süre (3-6 aylık dönemde) sıklıkta (ayda 1-2 kez) 3’er saatlik öğrenme çember görüşmelerine katılırlar.

Görüşmeler farklı araçlar kullanılarak (test, grup çalışması, rol oyunu, egzersizler) yapılan uygulamalar eşliğinde gerçekleştirilir.

Değişim ve Gelişimi Birlikte Öğrenmeyle Yönetmek

Grup olarak, ortak amaçlar üzerinde çalışan mentiler; aynı zamanda birbirlerine eş düzey mentor/koç olarak destek olurlar.

Grup içindeki mentiler, kendi hedefleri kadar, grup içindeki tüm üyelerin öğrenme sürecini desteklemeye yönelik sorumluluk paylaşırlar.

Bir menti grubu, her bir grup üyesinin gelişim hedeflerine, öğrenme deneyimi ve gelişimine yönelik olarak çok daha geniş kapsamlı, farklı açıları dahil edecek bir yaklaşımla geribildirim imkanı sağlayabilir.

“Öğrenme Ortağı”, Kurumsal veya Bireysel olarak Öğrenme Çemberlerinin geliştirilmesi ve uygulamasında size eşlik edebilir. Kurumsal stratejik öncelikleriniz, kilit fonksiyonlarınızda görev yapan ekip üyeleri ve/veya liderlerinin geliştirilmesine yönelik konu başlıkları veya tespit etmiş olduğunuz gelişim alanlarınızda, öğrenme odaklı gruplar için “Öğrenme Ortağı” tasarım, planlama, uygulama ve izleme amaçlı danışmanlık desteği sağlar.

Öğrenme Ortağı, özellikle Kurumlar için aşağıda belirtilen gelişim alanlarında yürütülecek çalışmalarda, zenginleştirilmiş çoklu öğrenme modelleri dahilinde uygulanabilecek Öğrenme çemberlerinin (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, E-Mentorluk programları ile desteklenebilen Grup Mentorluk programlarının) oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasıyla destekleyerek, hedeflenen gelişim düzeyi ve sonuçlara ulaşmanıza destek olabilir.

Kurumsal Alanda “Öğrenme Çemberleri” öğrenme modeline ilişkin örnek konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Kurumlar için “Öğrenme Ortağı/ Mentor” yetiştirme Öğrenme Grupları

Kurumlar için “Öğrenme Liderleri” yetiştirme Öğrenme Grupları

Eğitim Kurumları İçin “Öğrenme Liderleri” yetiştirme Öğrenme Grupları

Eğitim Kurumları İçin “Kariyer Kolaylaştırıcısı” yetiştirme Öğrenme Grupları

Kurum içi Koçluk ekibi yetiştirme Öğrenme Grupları

Kurumlarda “Yeni Yöneticiler için gelişimi destek” Öğrenme Grupları

Kurumsal Kariyer Değişimi ve Yeniden İşe Yerleşme Amaçlı Öğrenme Grupları

Kurumlarda Değişim Yönetimi ve Değişim Liderleri yetiştirme Öğrenme Grupları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Tasarım ve Geliştirme Öğrenme Grupları

STK’larda “Sürdürülebilirlik ve Kaynak Geliştirme Ekip Lideri” Öğrenme Grupları

STK’larda “Yöneticiler için Liderlik Rolü ve Becerileri” Öğrenme Grupları

STK’lar için “Bursiyerler için Bireysel Gelişim ve Kariyer Destek” Öğrenme Grupları

Okullar için “Kariyer Farkındalığı” Öğrenme Grupları ve Grup Mentorluk Projeleri

Lise Öğrencileri için “Okuldan İş Yaşamına Hazırlık” Öğrenme Grupları ve Grup Mentorluk Projeleri

Üniversiteler için “Üniversiteden İş Hayatına Hazırlık” Öğrenme Grupları

Ayrıca, bireyler için kendini tanıma, bireysel kariyer farkındalığı/ gelişim ve değişimi destekleyen amaç/ hedef/ eylem planları ve çoklu öğrenme ortamı, kaynakları eşliğinde uygulamalı öğrenme çemberleri aşağıdaki temel alanlarda uygulanabilmektedir.


Bireysel katılıma açık olarak “Öğrenme Çemberleri” öğrenme modeline ilişkin örnek konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Kendini Tanıma _ Öğrenme Grupları

  Kariyer Farkındalığı, Meslek Seçimi _Öğrenme Grupları

  İşimiz; İş Aramak _Öğrenme Grupları

  Amaç, Hedefler ve Bireysel Gelişim Planı Oluşturma _Öğrenme Grupları

  Zorlu dönemler-Kariyer Odaklı Değişim Yönetimi _Öğrenme Grupları

  “Kariyer Gelişim Kolaylaştırıcısı” Yetiştirme Öğrenme Grupları

  Girişimcilere Yönelik (Kendi işini Kuracaklara) Öğrenme Grupları

  Koçluk Becerileri Geliştirme ve Uygulama Öğrenme Grupları

  “Bireysel Değişimi Yönetme” Kariyer Destek_ Öğrenme Grupları

  Bireysel “Outplacement” Yeniden İşe Yerleştirme Desteği_Öğrenme Grupları

  Bireysel Kariyer Gelişim Planım_Öğrenme Grupları

  Örnek Uygulamalar

  Size Özel Bir Öğrenme Çemberi Dizayn Etmek

“Farkındalık” birey veya Kurumlar için kendi başlarına kolay kolay ulaşabilecekleri bir şey değildir. Her birey ve/veya Kurum farkındalık için bir başkasına ihtiyaç duyar. Eğer kim, bu gelişim, değişim ve dönüşüm yolculuğunda, gerçekten istekli, denemeye hazırsa ve doğru şapkayı takan (Beceri ve davranışları sergileyen) bir öğrenme ortağına, hatta kendi gibi öğrenenlerden oluşan yapılandırılmış bir öğrenme grubunun desteğine sahip ise gelişim ve öğrenme kendiliğinden ortaya çıkmak üzere olabilir.

Öğrenme Çemberleri ile ilgili bilgi veya görüşme talebi için