geri
 
 Mentorluk  Nerede Uygulanır?  Mentorluk Etkisi
           
 Öğrenme İlişkisi  Neden Şimdi?  Kilit Faktörler ve
 Başarı Kriterleri
           
 Öğrenme Ortağı  Kullanım Alanları  Mentorluk Program  Tasarımı


 

ÖĞRENME İLİŞKİSİ

Yazdırmak için tıklayın!

Davranışlar sadece alınan bilgi, talimatlar ve eğitimler ile değişmez. İnsanların davranışlarını ilişkilerinde söz konusu olan; destek, yüreklendirme, olumlu yüzleşme ve empati gibi unsurlar sayesinde değiştirmeleri çok daha mümkündür. Bu nedenle, gizliliğe, güvene dayalı ve destekleyici ilişkiler kurabilmek büyük önem taşır. Gelişimsel Mentorluk öğrenme ilişkisi; kesintisiz ve amaca yönelik yansıtma aktivitesi eşliğinde, kişisel iç görü (farkındalık) geliştirmek için en güçlü yöntemlerden biridir. Gelişimsel Mentorluk; gönüllülük, gizlilik, güven ve anlayış üzerine kurulan, öğrenen kişinin bağımsızlığını ve bu yönde gelişimine destek olan güçlü bir öğrenme ilişkisidir.

Gelişimsel Mentorluk, bireylerin hayatlarında önemli dönüşümler gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Diğer benzer sistemlerden ayrılan özellikleri şunlardır:

Menti (Öğrenen) tarafından, kendi yeteneklerine, anlayışına veya şartlarına dair bir çeşit değişim talebi,

Mentor (Öğrenme Ortağı) ve menti (Öğrenen) arasında, kimi zaman değinilecek zor ve kişisel konular üzerinde konuşmayı mümkün kılacak yüksek düzeyde güven ve açıklık,.

Otorite çizgisinin dışında olmak: mentorluk ilişkileri, ebeveyn ile çocuk, ast ile üst ya da öğrenci ile öğretmen arasında kolay kolay geliştirilemez. Etkili bir mentorluk ilişkisinde öğrenme ortağı olan mentorun, “öğrenen” yani Menti üzerinde çok az ölçüde güce sahip olması veya direkt ilgiyi birlikte gösterdikleri başarıya yöneltmesi gerekir.

Mentorun cömertliği, bir başkasının gelişmesi için harcadığı zamanına, enerjisine ve ilgisine ilişkindir. (Bu, her iki tarafın da gönüllü olduğu bir aktivitedir)

Mentor ve menti her ne kadar farklı düzeylerde deneyimlere sahip olsalar da birlikte öğrenmenin değerini kabul ederler.

 

Gelişimsel Mentorluk Ne Değildir?

Gelişimsel Mentorluk Nedir?


  Sponsorluk,

  Üst yöneticinin yerine geçmek,

  Gizli niyetler içinde olmak,

  Görev odaklı,

  Her şeyi senin için yapan,

  Doğru cevaplar veren,

  Detayda boğulan,

  Terapi yapmak,

  Korumak,
 
Birebir veya Grupla birlikte,

  Hiyerarşik kanallar dışında,

  Gizlilik,

  Anlayış ve güvene dayanan,

  Gelişimsel,

  Yetenek ve kapasite geliştiren,

  İnsan odaklı,

  Arkadaşlık ve ortaklık,

  Karşılıklı, iki tarafın da öğrendiği bir ilişki,

  Mentinin yeterliliğini artıran,
 

Mentorluk Öğrenme ilişkisinde öne çıkan temel parametreler;

Gönüllülük: Her iki tarafta gönüllü olmalıdır. Bu ilk koşuldur.

Gizlilik: Görüşmelerde konuşulan görüşmelerde aranızda kalır.

Samimiyet: Paylaşım ilişki oluşumu için anahtardır.

Güven: Herkes için farklı sürede oluşabilir. Bazen ilk görüşme bazen ilerleyen görüşmelerde güven oluşabilir.

Açıklık: Güvenle birlikte menti daha rahat hisseder ve ifade eder.

Dürüstlük: Taraflar karşılıklı dürüst olarak geribildirim verir.

Farkındalık: Birey olarak derin düşünerek bir konuda farklı bakış açılarının farkına varabilmek, resmin bütününü görebilmek

İletişim: Yukarıda belirtilenler için başta dinleme ve soru sorma gibi birçok iletişim becerisinin görüşmelerde odaklı kullanımı gerekir.

Geribildirim: Her görüşme sonunda taraflar o görüşme ile ilgili olarak nelerin faydalı, iyi geldiği veya
 zorlandıklarını konuşmalıdır. İlişkiyi karşılıklı konuşarak, birlikte hizalayabilmek önem taşır.

Gelişim: İlişki oluşumunu takiben hedefler olabilir ancak başta bahsettiğiniz hedefler ilerledikçe denemeler yaptıkça değişebilir. Mentorluk öğrenme ilişkisi her zaman bir amaca bağlı olmak zorunda değildir.

Eğlence; Bu öğrenme ilişkisine, gelişim hedeflerinizin yanında keyif, eğlence ve yaratıcılığınızı kattığınızda daha hoşunuza gidebilir.

Yukarıda belirtilen özelliklere dayalı Gelişimsel Mentorluk İlişkisi için 4 Ana Kuraldan bahsedebiliriz.

1. Bu ilişkide hiyerarşi, otorite, güç ve kontrol söz konusu değildir. Mentor, unvan, yaş, kariyer veya yaşam deneyimini ilişkiye doğrudan bu şekilde yansıtamaz.

2. İlişkide doğru şapkayı taktığınızda her iki tarafta öğrenebilir.

3. Bu ilişkide mentor, mentiyi birey olarak kabul eder, saygı duyar, başarabileceğine olan inancı yansıtır, aktif sürece dahil eder ve nasıl yapacağına dair söz ve ses hakkı verir, destekler.

4. Bu ilişkiyi yöneten mentidir, mentinin ilişki yönetim deneyimi olması sorumluluk ve insiyatif alması açısından önem taşır.