geri
 
 Mentorluk  Nerede Uygulanır?  Mentorluk Etkisi
           
 Öğrenme İlişkisi  Neden Şimdi?  Kilit Faktörler ve
 Başarı Kriterleri
           
 Öğrenme Ortağı  Kullanım Alanları  Mentorluk Program  Tasarımı


 

KAVRAM

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk, gönüllülük, gizlilik, güven ve anlayış üzerine kurulan, öğrenen kişinin bağımsızlığını ve bu yönde gelişimine destek olan bir öğrenme ilişkisidir. Kurum İçi mentorluk uygulamaları kapsamında, kurumlar; kültürel değişimleri ve sürekli öğrenmeyi desteklemek ve bilgi, deneyim aktarımı ile geleceğin lider yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Mitololojiden gelen bu kavramın hikayesine gelince; İthaca kralı Odeseyuss, Truva savaşına giderken oğlu Telemakhos’u birine emeanet etmek durumunda kalır. Güvenilir bilge dostu Mentor’a emanet eder. Mentor, Telemakhos'a ne yapması gerektiğini hiç söylemez ama gerekli herşeyi öğrenmesine ve doğru kararlar almasına yardım eder. Hikayede zaman zaman Savaş ve Bilgelik Tanrıçası Athena, Mentor'un kılığına girerek Telemakhos'la konuşur. O yüzden kelime olarak Mentor, yol gösteren, bilge bir arkadaş olarak kullanılır.

Bizim tarihimize ve kültürümüzde de bakınca hemen göze çarpan örnekler var; mesala Osmanlı döneminde Lalalar, sadrazamlara sancaklara gönderilirken onlarla birlikte giderlermiş. Sadece savaş ve yönetim alanlarında değil, strateji, sanat, yaşam ve ilişki yönetimi hakkında güçlü padişahların yetişmesine yardımcı olmuş lalalık sistemi, ardından geçen zamanda etkisini yitirmiş.

Sizce, hikayede adı geçen Mentor, bu kavramın bugüne kadar yansımasını sağlayacak neler yapmış/ hangi davranışları sergilemiş olabilir? Hikayede Mentor’un yapmış olduğu şeylerin, günlük yaşantımızdaki bazı yetişkin rolleri ve davranışlarından oldukça farklı olduğunu farkedebiliriz. Bunların başında ilişkinin hiyerarşi dışında olması gelir. Güvene ve gizliliğe dayalı bir ilişkide, paylaşmak, rol vermek, düşündürmek, cesaretlendirmek, uygulamaya /denemeye teşvik etmek, dinlemek, soru sormak, yansıtmak, birlikte çalışmak, tartışmak, rol oynamak, destek, zorlamak ve öğrenme deneyimini değerlendirmek, bunlardan bazıları sayılabilir.

Mentorluk, deneyimlerini, uzmanlıklarını ve düşüncelerini paylaşan iki insan arasındaki bir öğrenme ilişkisi ve anlaşmadır. Bu öğrenme ilişkisi, hiyerarşik kanallar dışındaki bir kişinin, bir başkasının bilgi birikimi, iş hayatı veya düşünceleri üzerinde önemli dönüşümler gerçekleştirmek için yaptığı yardımdır. Mentorluk ilişkisi, iki kişinin karşılıklı anlayış ve güven üzerine kurduğu gizlilik içeren bir ortaklıktır. İlişkide güç, otorite yoktur. Asıl amaç, öğrenen kişinin (Menti’nin) yaşam ve kariyer becerilerine yönelik gelişimi anlamında bağımsızlığını desteklemektir.

Hiyerarşinin bulunduğu bu tarz ilişkilerde açık olabilmek pek mümkün değildir. Mentorluk ilişkisi öğrenen bireyin ihtiyacına göre farklı faaliyet ve eylemleri içerebilir. Farklı deneyim ve yaşanmışlıkların paylaşımı olduğu gibi, koçlukla desteklenen bireyin kendini tanıması, farkındalığını arttırması ve amaçlarını belirleyerek, hedeflere odaklı gelişim faaliyetlerinin planlayarak gerçekleştirilebileceği bir deneyim yaşaması söz konusu olabilir.

Bu ilişki, öğrenen kişinin ilişki süresince bağımsızlığının desteklenmesi, insiyatif ve sorumluluk alarak bir öğrenme ilişkisi yönetim deneyimi yaşaması, yaşam ve iş alanlarında bireyin önemli adımlar atabilmesine destek olabilir.

Günümüzde Mentorluk ilişkileri tüm sektörlerde şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda çok farklı hedef kitle, yaş grubu ve farklı amaçlar dahilinde yapılandırılmış şekilde uygulanabilmektedir.

Geleneksel yöntemde mentorluk birebir veya grup tasarımlarıyla ancak yüz yüze yapılır. Ayrıca, E-mentorluk, yer ve zaman engellerini aşmak ve bire-bir veya grup ya da topluluk olarak internet üzerinde web tabanlı modern teknolojileri kullanarak, bu öğrenme deneyimine farklı bir boyut katabilmektedir.

Mentorluk Programları, aşağıda belirtilen faklı sektörlerden farklı kurum ve kuruluşlar için;

 
 

Özel Sektör Firmaları

Eğitim Kurumları, Kuruluşları

Üniversiteler

Kamu sektörü ve devlet kuruluşları

Hayır Kurumları, Kar Amacı Gütmeyen Soysal Kuruluşlar (Vakıf ve dernekler)

Savunma Sanayi

Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Şirketler

Meslek Odaları

Danışmanlık Firmaları

Diğer…

Kurumun öncelikli stratejik hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarımı çerçevesinde, aşağıdaki mentorluk modellerinden biri veya birden fazlası kullanılarak;

 
  Birebir Geleneksel Mentorluk Programları

Grup Mentorluk Programları

E- Mentorluk Programları

Eş Düzey Mentorluk Programlar

Kurum yetkililerinizle birlikte oluşturulacak program kurgusu ve uygulama planı dahilinde, aşağıda belirtilen çeşitli alanlarda size katkıda bulunabilir:

 
  Kurum içinde gelişim programlarının desteklenmesi,

Yeni işe başlayanların oryantasyonu, tutundurma,

Bilgi yönetimi ve transferi, eğitim destek,

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme,

Gelişim / Aksiyon planları,

Önemli iş değişiklikleri,

Uluslararası görevlendirmeler,

Üst düzey yöneticiler,

Yeniden yapılanma süreçleri,

Sosyal sorumluluk projeleri…
 
Mentorluk programlarıyla;
 
  Kurum içinde iletişim, etkileşim ve işbirliğini arttırarak, verimliliği yükseltmek,

Kurum ikliminin, öğrenen organizasyon olabilmeyi destekleyecek yönde geliştirilmesi,

Yeni kuşak çalışanların özellikleri, ihtiyaç beklentilerini anlamaya odaklı bir ortam tesis ederek, potansiyel lider adaylarını tutundurmak ve gelişimine destek olmak,

Kurum içinde süreklilik arz eden bir eğitim, öğrenme ve gelişim aracı olmasını sağlamak

Mevcut tecrübeli yöneticilerin bilgi birikimlerini ve kurum kültürünü gönüllülük esasına dayalı olarak yeni nesil yönetici ve yönetici adaylarına aktarmalarına destek olmak

Kendini ve ekibini geliştiren, sonuç odaklı, bağlılığı yüksek liderler yetiştirerek güçlü yönetim kadrosunun devamlılığını sağlamak, amaçlanmaktadır.

Mentorluk Programları ile ilgili bilgi veya görüşme talebi için