geri
 
 İşe Alım / Oryantasyon  Yeni Nesil / Tutundurma  Beceri Gelişimi /
 Çalışan Verimliliği
           
 Yetenek Yönetimi /
 Liderlik Geliştirme
 Değişim & Bilgi Yönetimi  Kurumsal Sosyal
 Sorumluluk


 

BECERİ GELİŞİMİ ve ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk programı/ uygulamaları kuruluşunuzda her bir çalışanınızın gerçek potansiyeline ulaşması ve kapasitelerini yansıtabilmelerine imkan sağlayabilecek iklim, ortam ve şartları sunabilir. Mentorluk programları, yatırımınızın yüksek geri dönüşünü sağlayacak şekilde, çalışanlarınızın kişisel ve mesleki gelişimini, stratejik ve destekleyici bir şekilde teşvik etmenize destek olabilir.

Öğrenme Ortağı olarak, farklı kurumlarda yetenek gelişimine yönelik mentorluk program deneyimimiz, çözümlerimiz ve size özel dizayn edilecek mentorluk programınız ile organizasyonunuzun bu alanda öncelikli stratejik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Mentorluk çalışanların yeteneklerini geliştirir ve kazanılan nitelikler, ilişkiler ve bağlantılar mentorluk öğrenme ilişkisi süresinin ötesinde de değerli kalır. Çalışanlar mentorluk öğrenme ilişkisinde eşleşmede hangi rolde (öğrenme ortağı/ mentor - öğrenen/ menti) olursa olsunlar, öğrenme yolculuğunda belirlemiş oldukları hedef yetkinliklerden daha fazlasını kazanabilmektedirler.

Mentorluk programları sayesinde mentiler, kendi bireysel kariyer ihtiyaçları için tam zamanında destek alarak becerilerini geliştirirler. Bu öğrenme ilişkisi, gelişim desteği ve öğrenme kaynakları, çalışanlarınızın, günlerce uzun saatler süren geleneksel sınıf eğitimlerine katılmak zorunda kalmadan işlerinde üretken kalmalarını sağlar.

Geleneksel eğitim programları; kavramları gösterirken, mentorluk öğrenme ilişkisinde proje, ödevler ve diğer uygulamalar vasıtasıyla, yeni bilgiyi uygulayarak, çalışanların teoriyi pratiğe çevirmelerine yardımcı olur. Buna ek olarak, güven, gizlilik ve anlayışa dayalı bu tarz bir öğrenme ilişkisinde mentilerin kendilerini daha iyi tanıyarak, geribildirim alarak, beceri ve davranış konusunda farkındalık ve gelişim için değerli fırsatlara sahip olabilirler.

Ayrıca, İşbaşında, çalışanların ihtiyaç duyabileceği anlık bilgi, kaynak, eğitim, uzman ve yönlendirmeye kurumsal intranet portali veya özel uygulamalar vasıtasıyla erişebilmelerine imkan sağlayacak informal durumsal mentorluk programları yapılandırılabilir.
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak