geri
 
 İşe Alım / Oryantasyon  Yeni Nesil / Tutundurma  Beceri Gelişimi /
 Çalışan Verimliliği
           
 Yetenek Yönetimi /
 Liderlik Geliştirme
 Değişim & Bilgi Yönetimi  Kurumsal Sosyal
 Sorumluluk


 

YETENEK YÖNETİMİ ve LİDERLİK GELİŞİMİ

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk programı ve sağlayabileceği öğrenme ilişkisi, yüksek potansiyel yetenek grubu çalışanlarınızı gelişimine katkıda bulunarak motivasyon sağlayabilir. Kurumunuzdaki yüksek potansiyele sahipli çalışanlarınız için bir yetenek havuzu oluşturmanıza ve bu yapıyı en güçlü araçlardan biri olan yetenek havuzuna odaklı bir mentorluk programı ile desteklemenize fırsat sağlayabilir.

Bu kapsamda tasarlanmış olan bir mentorluk programı, kurumunuzun başarılı iş gücü planlaması ve kariyer planlama stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak, potansiyel liderlerinizi aktif olarak motive ederek, liderliğe uzanan öğrenme yolculuğunda aktif olarak süreçte tutarak, gelişimlerini stratejik olarak destekleyebilir.

Formal mentorluk programları sayesinde Kurum içinde umut veren, potansiyel liderlerinizi eleman kaybı riskinden koruyabilirsiniz. Organizasyonlarda yüksek yetenekli çalışanların, kendilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyen, profesyonel ve bireysel gelişimleri için ihtiyaç duydukları rehberlik desteğini alabildikleri kuruluşlarda kalır ve gelişmeyi tercih ederler. Mentorluk programı, yüksek yetenekli çalışanların, kariyer gelişimine katkı sağlayacak şekilde kuruluşunuz tarafından gerçekten desteklendiğini hissedebilmesini sağlamak için en etkili yollarından biridir.

Mentorluk programında yer alan tüm katılımcılar sadece kendi hedef yetkinliklerini değil, aynı zamanda öz-farkındalık, liderlik becerileri, takım çalışması, müzakere yeteneği ve koçluk–geribildirim becerilerini de geliştirirler. Bütün bu beceriler organizasyonunuza ve çalışanlarınıza değer katarak, öğrenen bir organizasyon olabilmenize imkan sağlayabilmektedir.

Öğrenme Ortağı olarak, farklı sektörlerde yetenek ve liderlik gelişimine yönelik mentorluk program deneyimimiz, çözümlerimiz ve size özel dizayn edilecek mentorluk programınız ile organizasyonunuzun bu alanda öncelikli stratejik hedeflerinizi karşılamanıza destek olabiliriz.
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak