geri
 
 İşe Alım / Oryantasyon  Yeni Nesil / Tutundurma  Beceri Gelişimi /
 Çalışan Verimliliği
           
 Yetenek Yönetimi /
 Liderlik Geliştirme
 Değişim & Bilgi Yönetimi  Kurumsal Sosyal
 Sorumluluk


 

DEĞİŞİM & BİLGİ YÖNETİMİ

Yazdırmak için tıklayın!

Kuruluşlar için, mevcut ve emeklilik dönemi yaklaşan deneyimli ve yaşlanan işgücünün, bilgi ve deneyim zenginliğini korumak önemlidir. Mentorluk programları mentorluk ilişkileri ile bilgi paylaşımı için doğrudan fırsatlar sunarak, bir organizasyon içinde bilgi sermayesinin artmasını ve değerli örgütsel bilginin kaybolmasının engellenmesini sağlar.
Kurumda yaşanan değişim sürecini yönetirken, çalışanların değişen koşullarda hissettikleri destek ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik ilişki ve öğrenme desteğini mentorluk programları vasıtasıyla sağlamak daha kolay mümkün olabilir.

Ayrıca, İşbaşında, çalışanların ihtiyaç duyabileceği anlık bilgi, kaynak, eğitim, uzman ve yönlendirmeye kurumsal intranet portali veya özel uygulamalar vasıtasıyla erişebilmelerine imkan sağlayacak informal durumsal mentorluk programları yapılandırılabilir.
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak