geri
 
 İşe Alım / Oryantasyon  Yeni Nesil / Tutundurma  Beceri Gelişimi /
 Çalışan Verimliliği
           
 Yetenek Yönetimi /
 Liderlik Geliştirme
 Değişim & Bilgi Yönetimi  Kurumsal Sosyal
 Sorumluluk


 

YENİ NESİL ve ÇALIŞAN TUTUNDURMA

Yazdırmak için tıklayın!

Kurumlarda çalışanlar arasında nesil farklılıkları, eğer özenle ele alınmaz ve etkin bir şekilde yönetilemezse, genç çalışanların kuruma, çalışma ortamı ve ilişkilere adaptasyonu, verimliliği başta olmak üzere, iletişim ve işbirliği anlamında sorunlar yaşanmasına ve bu durumların olumsuz izler bırakabilmesine sebep olmaktadır. Tarafların birbirini anlayarak, ilişki desteğiyle sürece dahil olabildikleri mentorluk programları, kurumun çalışanlarının potansiyeli yansıtabilmesi, motivasyonu ve verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Formal mentorluk programları sayesinde Kurum içinde umut veren, potansiyel çalışanlarınızı eleman kaybı riskinden koruyabilirsiniz. Organizasyonlarda çalışanlar, kendilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyen, profesyonel ve bireysel gelişimleri için ihtiyaç duydukları rehberlik desteğini alabildikleri kuruluşlarda kalır ve gelişmeyi tercih ederler.

Mentorluk, herhangi bir kuruluşta genel olarak çalışanların oryantasyonu, gelişimi ve tutundurulması için çok önemli bir araç iken, kadınlar ve azınlık çalışanların tutundurulmasına çok önemli katkılarda bulunabilir. Mentorluk kültürü ve programları her kökenden gelen yetenekli çalışanlarınızı tutundurmak, desteklemek, geliştirmek için yardımcı olur.

Öğrenme Ortağı olarak, farklı sektörlerde gençlere yönelik mentorluk program deneyimimiz, çözümlerimiz ve size özel dizayn edilecek mentorluk programınız ile organizasyonunuzun bu alanda öncelikli stratejik hedeflerinizi karşılamanıza destek olabiliriz.
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak