geri
 
 İşe Alım / Oryantasyon  Yeni Nesil / Tutundurma  Beceri Gelişimi /
 Çalışan Verimliliği
           
 Yetenek Yönetimi /
 Liderlik Geliştirme
 Değişim & Bilgi Yönetimi  Kurumsal Sosyal
 Sorumluluk


 

İŞE ALIM ORYANTASYON

Yazdırmak için tıklayın!

Kurumunuzu temsil eden destekleyici gönüllü öğrenme liderleri (mentor havuzunuz) ile yapılandırılmış bir mentorluk (öğrenme) programının varlığı; kuruluşunuz için sektörde potansiyel ifade eden en yetenekli ve motive adayları bünyenize çekebilmenize yardımcı olabilecek önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir.

Kurumunuzun işe alım ve oryantasyon sürecinin bir parçası olacak şekilde size özel bir mentorluk programı fırsatını sunarak; çalışanlarınızın bireysel ve mesleki başarılarına yatırım yaparak, çalışanlarının kariyerlerini desteklemek için ekstra önem, çaba ve hassasiyet gösteren bir kurum olduğunuzun sinyalini tüm potansiyel adaylara verebilirsiniz.

Başarılı bir mentorluk programı yeni işe alınan çalışanlarınızın organizasyonunuzla daha çabuk, etkin katılımları ve dahil olmalarına, kurum kültürü, iş ortamı, ilişkiler ve çalışma yaşamına daha kolay adaptasyon ve entegrasyonlarına yardımcı olarak, kurumunuzun oryantasyon sürecinin daha verimli ve etkin olmasını sağlayabilir.

Öğrenme Ortağı olarak, farklı sektörlerde gençlere yönelik mentorluk program deneyimimiz, çözümlerimiz ve size özel dizayn edilecek mentorluk programınız ile organizasyonunuzun bu alanda öncelikli stratejik hedeflerinizi karşılamanıza destek olabiliriz.
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak