geri
 
 İşe Alım / Oryantasyon  Yeni Nesil / Tutundurma  Beceri Gelişimi /
 Çalışan Verimliliği
           
 Yetenek Yönetimi /
 Liderlik Geliştirme
 Değişim & Bilgi Yönetimi  Kurumsal Sosyal
 Sorumluluk


 

ŞİRKETLERE ÖZEL MENTORLUK PROGRAMLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme ve gelişim kültürüne öncelik veren kuruluşlar kendi çalışanlarının katılımı, gelişimi, motivasyonu ve memnuniyeti için gerekli adımları atmakta tereddüt etmez. Günümüzün rekabetçi iş ortamında, organizasyonlar için eleman devir maliyetlerini azaltmak ve çalışanların verimliliğini maksimize etmek her zamankinden daha çok gerekiyor.

Stratejik olarak, insan kaynağınız için çekici gelen, geliştiren, yeni nesil çalışanları sürece dahil edebilen, kurum içi iletişim, etkileşim ve işbirliğini güçlendiren, lider yetiştirme, oryantasyon ve tutundurmayı sağlayan sağlam bir mentorluk programı, Kurumunuzun değişime ayak uydurabilen öğrenen bir organizasyon haline dönüşmesi yolunda, eğitim, gelişim, yetenek yönetimi stratejinizin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için önemli bir uygulama parametresi olabilir.

Eğer çalışanlarınızın yeteneklerinin geliştirmek için güçlü ve etkili bir yol arıyorsanız, kurum içi iletişim, öğrenme iklimini ve çalışanlarınızın rollerinde gelişimini destekleyen ve liderlik becerilerini güçlendirecek bir mentorluk öğrenme modeli ve uygulamasını kurum içinde yapılandırmayı düşünmeye başlayabilirsiniz.

Bir mentorluk programı tüm organizasyonun geneline nasıl katkıda bulunabilir? Mentorluk uygulamaları, sadece geleneksel eğitim politikalarına maliyet etkin bir alternatif model getirmenin ötesinde, kurum genelinde bilgi paylaşımı, iletişim, liderlik gelişimi, beceri geliştirme ve çalışanların katılımını teşvik etmekte, oryantasyon, motivasyon, aidiyet, tutundurma boyutunda önemli katkıları beraberinde getirmektedir.

Günümüzün hızlı tempolu, rekabetçi ve zorlu dünyasında, başarılı, karlı iş yapabilmek; kuruluşunuzun ihtiyaçlarına cevap verebilecek maliyet etkin, kaliteli, yaratıcı çözümler bulmak anlamına gelir. Kuruluşunuzun en büyük sermayesi insan gücünüz olup, onların kolektif bilgi sermayesine ve stratejik olarak kurumunuzun yetenek gelişimine yatırım yapmak, verimlilik açısından gerçekten arzu edilen sonuçların ortaya çıkmasına imkan verebilir.

Genelde pahalı ve zaman alıcı geleneksel eğitim programlarının aksine, karma öğrenme modelinin en önemli bileşenlerini taşıyan mentorluk programları, çalışanlarınızın katılımını ve gelişimini hızlandırmak için maliyet-etkin bir alternatif sağlayabilir. Formal mentorluk programları, önceden kurgulanmış ya da devam eden kurumunuza ait herhangi bir yetenek yönetimi stratejisinin kurum içi uygulama etkinliğini artırabilir.

Günümüzde Mentorluk ilişkileri tüm sektörlerde şirketlerde, çeşitli kurumlarda ve eğitim kuruluşlarında çok farklı hedef kitle, yaş grubu ve farklı amaçlar dahilinde yapılandırılmış şekilde uygulanabilmektedir.

Öğrenme Ortağı, faklı sektörlerden farklı kurum ve kuruluşlar için;
 
  Üretim sektörü ve İmalat Sanayi

Perakende İşletmeler

Sağlık Sektörü

Hava Yolları ve Seyahat İşletmeleri

Finansal Hizmetler

Turizm ve Eğlence Sektörü

Eğitim Kurumları, Kuruluşları

Üniversiteler

Petro-kimya Sanayi

Danışmanlık Firmaları

Diğer…

belirlenecek stratejik hedeflere uygun olabilecek mentorluk programlarını kullanarak;
 
 

Birebir Geleneksel Mentorluk Programları

Grup Mentorluk Programları

E- Mentorluk Programları

Eş Düzey Mentorluk Programları

Birlikte oluşturulacak Şirket içi mentorluk programları dahilinde, aşağıdaki alanlarda size yardımcı olabilir:
 
  Kurum içinde gelişim programlarının desteklenmesi

Yeni işe başlayanların oryantasyonu, tutundurma

Bilgi yönetimi ve transferi, eğitim destek

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme,

Gelişim / Aksiyon planları

Önemli iş değişiklikleri

Uluslararası görevlendirmeler

Üst düzey yöneticiler

Yeniden yapılanma süreçleri

Sosyal sorumluluk projeleri

Mentorluk programlarıyla;
 
 

Kurum içinde iletişim, etkileşim ve işbirliğini arttırarak, verimliliği yükseltmek,

Kurum ikliminin, öğrenen organizasyon olabilmeyi destekleyecek yönde geliştirilmesi,

Yeni kuşak çalışanların özellikleri, ihtiyaç beklentilerini anlamaya odaklı bir ortam tesis ederek, potansiyel lider adaylarını tutundurmak ve gelişimine destek olmak,

Kurum içinde süreklilik arz eden bir eğitim, öğrenme ve gelişim aracı olmasını sağlamak

Mevcut tecrübeli yöneticilerin bilgi birikimlerini ve kurum kültürünü gönüllülük esasına dayalı olarak yeni nesil yönetici ve yönetici adaylarına aktarmalarına destek olmak

Kendini ve ekibini geliştiren, sonuç odaklı, bağlılığı yüksek liderler yetiştirerek güçlü yönetim kadrosunun devamlılığını sağlamak amaçlanmaktadır.

Örnek Uygulamalar

Öğrenme Ortağı olarak, Kurumunuzun iş hedeflerine ulaşabilmesine destek olacak şekilde farklı sektörlerden farklı mentorluk uygulama deneyimini size özel çözümlerle yansıtmayı hedefliyoruz. Öğrenme Ortağı’nın mentorluk deneyimi, çözümleri ve size özel dizayn edilecek mentorluk programınız ile organizasyonunuzun yetenek gelişimi dahil öncelikli stratejik hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Öğrenme Ortağı, kurumunuza özel bir mentorluk programı geliştirmek için süreçte her aşama ve adımda ihtiyaçlarınıza destek olmayı hedefliyor. Mentorluk çözümleri ile; Stratejik program planlama, Programın Amaç/ hedefleri, iletişim planı, mentor-menti seçim ve eşleştirme kriterlerini geliştirme, eşleşme taraflarının seçimi, eğitimi, eşleştirmesi, programın lansmanı (başlatma toplantısı) ve süreç izleme, ölçme, geri bildirim, destek ve değerlendirme aşamalarında çok yönlü destek vermeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Ortağı, süreç boyunca sizle işbirliği dahilinde beraber hareket eder, kurumunuza özel yaşayan bir mentorluk programın sürdürülebilirliği için gerekli mekanizmaların oluşturulmasına ve deneyimin yaşanmasına eşlik eder. Organizasyonunuzda, Kurumsal bir mentorluk programı başlatmak şu an çok uygun ve doğru bir zaman olabilir. Eğer, bu konuyu düşünmeye başladıysanız, aklınızdaki soru işaretlerinizin netleşmesi ve şekillenmesi için Öğrenme Ortağın’dan ihtiyacınız olan desteği alabilirsiniz.

Mentorluk Programları ile ilgili bilgi veya görüşme talebi için
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak